R-licens

TS Lokalvård AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

TS Lokalvård innehar R-licens med licensnummer; 111104

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 019-16 10 20 E-post: info@tslokalvard.se Hemsida: tslokalvard.se

Om TS Lokalvård

Erbjuder ett brett utbud av lokalvårdstjänster med allt från daglig städning till periodiska tjänster som golvvård, fönsterputsning och storstädning.