R-licens

Jonsons Byggnads AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Jonsons Byggnads innehar R-licens med licensnummer; 110405

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-37 68 50 E-post: info@jonsonsbygg.se Hemsida: jonsonsbygg.se

Om Jonsons Byggnads

En lokal byggare med Vätterbygden som bas och all sorts byggservice och totalentreprenad som kompetens.