R-licens

Hvitfeldt Produktion


Etiskt kvalitetsmärkta.

Hvitfeldt Produktion innehar R-licens med licensnummer; 110402

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 070-373 30 36 Hemsida: hvitfeldtproduktion.se

Om Hvitfeldt Produktion

Erfaren fotograf med fokus på kommersiella och redaktionella uppdrag. Stillbild och video. Bas i Bankeryd, Jönköping med södra Sverige som arbetsområde.