R-licens

Hvitfeldt Produktion


Etiskt kvalitetsmärkta.

Hvitfeldt Produktion innehar R-licens med licensnummer; 110402

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-37 20 24 Hemsida: hvitfeldtproduktion.se

Om Hvitfeldt Produktion

Erfaren fotograf med fokus på kommersiella och redaktionella uppdrag. Stillbild och video. Bas i Bankeryd, Jönköping med södra Sverige som arbetsområde.