R-licens

BiWi Bygg AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

BiWi Bygg innehar R-licens med licensnummer; 110305

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0470-678 00 E-post: info@biwibygg.se Hemsida: biwibygg.se

Om BiWi Bygg

Utför allt från mindre servicearbeten till nybyggnationer samt renoveringar av villor och andra fastigheter. Firman arbetar åt företag och privatpersoner med byggentreprenad eller totalentreprenad.