R-licens

APS drift och underhåll AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

APS drift och underhåll AB innehar R-licens med licensnummer; 101203

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 031-761 00 30 E-post: info@aps.eu Hemsida: aps.eu

Om APS drift och underhåll AB

Utför fastighetsinstallationer, förebyggande och avhjälpande underhåll samt installerar och energieffektiviserar.