R-licens

Wendels Blomsterservice AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Wendels Blomsterservice AB innehar R-licens med licensnummer; 101008

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 040-631 82 80 E-post: info@wendelsblomsterservice.com Hemsida: wendelsblomsterservice.com

Om Wendels Blomsterservice AB

Hjälper företag att få ett bättre arbetsklimatvilket skärper koncentrationen, minskar stress och ökar trivseln.