R-licens

Jönköpings Bowlingcity AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Jönköpings Bowlingcity innehar R-licens med licensnummer; 100206

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-71 48 40 E-post: info@bowlingcity.se Hemsida: bowlingcity.se

Om Jönköpings Bowlingcity

Grundades 1984 och är med 12 bowlingbanor en anrik bowlinghall med lång historia av tävlingar och klubbverksamhet.