Här söker du rekommenderade företag

Organisationer och företag med en R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel som tilldelas företag och organisationer som står för god affärsetik. En etisk markör som kommunicerar trovärdighet och ansvarstagande mot kunder och medarbetare. Jag vill läsa mer om R-licensen