R-licens

Etisk kvalitetsmärkning


R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt.
Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Licensmärkets R står för rekommenderat företag.